NL EN
DONEER NU!

17% jeugd Haaglanden is bingedrinker

4 december 2017

17% jeugd Haaglanden is bingedrinker Ruim een op de drie jongeren van 12 tot en met 18 jaar in Haaglanden heeft ooit alcohol gedronken. Een op de vier deed dit in de vier weken voor het onderzoek. 17% van de jongeren had in de vier weken voor het invullen van de jongerenenquête vijf of meer glazen alcohol gedronken bij één gelegenheid (de gebruikte definitie voor bingedrinken bij zowel jongens als meisjes).

Andere feiten:
- Er is geen groot verschil in het percentage bingedrinkers tussen jongens en meisjes.
- Het percentage bingedrinkers neemt toe van 2% bij 12- tot en met 14-jarigen tot 17% bij 15- en 16-jarigen en 40% onder 17- en 18-jarigen.
- 57% van de minderjarige jongeren geeft aan dat hun ouders regels hebben gesteld over alcoholgebruik.

Bron: ggdhaaglanden.

Laatste nieuws