NL EN
DONEER NU!

Rechter: geen ontslag op staande voet van dronken werknemer, want geen waarschuwing noch gevaar

20 juli 2018

Rechter: geen ontslag op staande voet van dronken werknemer, want geen waarschuwing noch gevaar De rechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft het ontslag op staande voet van een werknemer die onder invloed van alcohol op de werkvloer verscheen vernietigd. Dit omdat de werknemer niet eerder was gewaarschuwd en omdat hij geen gevaar vormde voor zichzelf of anderen.

Artikel 7:678 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek noemt als dringende reden voor ontslag: "wanneer de werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag." Duidelijk is dat de werknemer op 30 maart 2018 dronken was. In deze procedure is echter niet komen vast te staan dat ooit eerder sprake is geweest van incidenten of waarschuwingen aan zijn adres in verband met alcoholgebruik of anderszins. Aan die voorwaarde van artikel 7:678 lid 2 sub c is in dit geval niet voldaan.

Bovendien verschillen partijen van mening over de feitelijke gang van zaken op 30 maart 2018. De werknemer heeft gesteld dat hij zich direct bij zijn leidinggevende heeft gemeld en dat hij op die dag geen werkzaamheden heeft uitgevoerd, terwijl de werkgever heeft aangevoerd dat hij aan de lopende band stond te werken terwijl hij onder invloed van alcohol verkeerde. In de brief aan de werknemer is als ontslaggrond slechts gemeld dat hij "onder invloed op het werk (is) verschenen." Uitgaande van de ontslaggrond zoals die in de ontslagbrief is opgenomen, heeft de werknemer niet onder invloed van alcohol gewerkt. Zijn dronkenschap heeft aldus geen gevaar voor hem zelf of anderen opgeleverd.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws