NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen antwoordt Maeijer over drooglegging sportkantines

13 juli 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft de Tweede Kamer vandaag de antwoorden gezonden op de Kamervragen van het lid Maeijer (PVV) over het bericht 'Sportkantine drooggelegd: kabinet sleutelt aan nieuwe anti-drankplannen'.

In het Vragenuurtje op 4 juli jl. heeft Van Ooijen al toegelicht dat de berichtgeving over de alcoholbeleidsmaatregelen die het kabinet voornemens zou zijn, niet klopt. Wat is 'uitgelekt' is een lijst van alcoholmaatregelen die het RIVM heeft geïnventariseerd. Van Ooijen: "Er is geen sprake van een Kabinetsbesluit, ook niet van een politiek wensenlijstje."

De staatssecretaris verwijst in zijn antwoord naar het RIVM-rapport 'Inventarisatie aanvullende maatregelen Nationaal Preventieakkoord' dat hij op 6 april 2021 naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Voorts wijst hij erop dat alcoholgebruik leidt tot een verlies aan arbeidsproductiviteit, diverse ziekten en aandoeningen, verkeersongevallen en geweld en de kosten voor de maatschappij.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws