NL EN
DONEER NU!

RABO-bank belegt niet meer in alcoholbedrijven

14 juli 2023

De RABO-bank belegt niet meer in beursgenoteerde bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit de productie van alcohol. Dit maakt onderdeel uit van de duurzaamheidsrichtlijnen van de bank. De nieuwe beleidslijn geldt niet voor bedrijven die alcohol distribueren, zoals horecabedrijven en retailers. Bovendien heeft het geen betrekking op het acceptatie- en financieringsbeleid voor deze categorie bedrijven.

In een toelichting wijst de bank erop dat alcohol wordt beschouwd als niet-duurzaam in de brede zin van het woord. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft alcohol een negatieve invloed op maar liefst 13 van de 17 duurzame doelen (Sustainable Development Goals, oftewel SDG’s) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. SDG 3 bijvoorbeeld gaat over gezondheid en welzijn en benoemt specifiek schadelijk gebruik van alcohol.

De RABO-bank wijst er ook op dat onderzoeken hebben aangetoond dat alcohol, net als tabak en gokken, verslavend kan zijn en stoffen bevat die schadelijk zijn voor de mens. De bank noemt specifiek de voorlichtingscampagne die het KWF en de Maag Lever Darm Stichting onlangs zijn gestart en de Ranking van drugs, opgesteld door het RIVM.

Volgens de RABO-bank is overmatig alcoholgebruik verantwoordelijk voor 4,5% van de kosten voor de gezondheidszorg. Daarbij zijn de kosten van aan alcohol gerelateerde ongevallen niet meegerekend. Naar schatting 6,1% van alle sterfgevallen in Europa kan - aldus de bank - toegeschreven worden aan alcoholgebruik.

Ook noemt de bank de schade die de drinker aan anderen veroorzaakt. Denk hierbij aan verwaarlozing of misbruik, verlies van gemoedsrust, onbedoeld letsel en schade aan ongeboren kinderen. Tevens vermeldt zij dat alcoholproductie milieuschade veroorzaakt en een opvallend grote ‘voetafdruk’ heeft. Bij de productie zijn grote hoeveelheden water, energie en kunstmest nodig.

Al die verschillende vormen van schade leiden - aldus de RABO-bank - tot directe en indirecte kosten voor de maatschappij en dus ook voor de economie en het milieu. Kortom, alcoholgebruik vormt een duurzaamheidsrisico.

Bron: rabobank.nl.

Dit bericht is aangepast nadat de RABO-bank een nadere verduidelijking van haar besluit had gepubliceerd. Het bericht is niet opnieuw aangepast nadat de bank die verduidelijking weer van de website haalde.

Laatste nieuws