NL EN
DONEER NU!

WHO-Europa start consultatie over uitvoeringskader alcohol

16 maart 2022

WHO-Europa organiseert komende maanden drie bijeenkomsten ter bespreking van een ontwerpkader om uitvoering te geven aan het Europese alcoholactieplan van de WHO.

Het Europese actieplan om het schadelijk gebruik van alcohol 2012-2020 terug te dringen werd in 2012 aangenomen. Sindsdien hebben 32 landen een alcoholbeleid geformuleerd, maar als je kijkt naar de invoering van de meest effectieve beleidsinstrumenten, blijkt dat er veel ruimte is voor verbetering. Het ontwerpkader heeft tot doel de uitvoering van het beleid van de lidstaten van WHO Europa op 6 aandachtsgebieden te versnellen:

• alcohol prijzen
• alcohol beschikbaarheid
• alcohol marketing
• gezondheidsinformatie
• zorg en behandeling
• lokale actie.

Na de consultatie zal het definitieve ontwerp worden voorgelegd aan het Regionaal Comité voor Europa van de WHO voor bespreking tijdens zijn 72e zitting in september 2022.

Bron: who.int.

revised-alcohol-framework-final-draft-13th-march-2022.pdfrevised-alcohol-framework-final-draft-13th-march-2022.pdf (470 kB)

Laatste nieuws