NL EN
DONEER NU!

Oproep aan Eurocommissaris alcoholbeleid uit het slop te trekken

17 december 2019

Pieter de Coninck en Ian Gilmore, twee alcoholdeskundigen, roepen in The Lancet de nieuwe Eurocommissaris Volksgezondheid Stella Kyriakides op het Europese alcoholbeleid uit het slop te trekken.

In hun bijdrage gaan ze in op de geschiedenis van het Europese alcoholbeleid en de EU Alcohol Strategy 2006-2012. Ondanks vele oproepen daartoe is de Commissie Juncker nooit met een vervolg hierop gekomen, ook al is Europa het continent waar wereldwijd het meeste wordt gedronken. De alcoholgerelateerde schade is groot (5,5% van alle sterfgevallen is alcoholgerelateerd), maar het feit dat alcohol carcinogeen is, is bij het grote publiek nauwelijks bekend.

Volgens De Coninck en Gilmore zal Kyriakides bij het opstellen van haar voorgenomen Kankerplan nauwelijks om het alcoholprobleem heen kunnen. De nieuwe Commissie moet naar hun mening het alcoholbeleid een verse start geven, rekening houdend met de volgende vier tekortkomingen van de EU Alcohol Strategy 2006-2012:

1. Ten eerste moet de Commissie komen met voorstellen om wetgeving te harmoniseren, bijvoorbeeld ter regulering op Europees niveau van reclame en sponsoring.
2. Ten tweede moet de Commissie kiezen voor een lex specialis-aanpak (specifieke wetgeving). Nu zijn er bepalingen m.b.t. alcoholhoudende dranken verspreid over verschillende EU-wetten die niet specifiek betrekking hebben op alcohol. Alle wetgeving m.b.t. alcohol op een bepaald terrein bij elkaar in één regeling, versterkt het beeld dat alcohol ‘geen gewoon goed’ is. Regels m.b.t. consumenteninformatie (etikettering) en inzake alcoholmarketing (Richtlijn Audiovisuele Media) zouden bijvoorbeeld ondergebracht moeten worden in afzonderlijke richtlijnen.
3. Ten derde moet een nieuw EU-alcoholbeleid echt alomvattend zijn. Prijsbeleid moet niet langer worden uitgesloten en de focus moet worden verschoven van maatregelen met beperkte impact, zoals informatie en educatie, naar maatregelen die veel impact hebben op het verminderen van het schadelijke alcoholgebruik. Als leidraad zou gebruikt kunnen worden de 3 Best Buys van de WHO die als kosteneffectief benoemt: verhoging van de prijs van alcohol, beperken of verbieden van alcoholmarketing (incl. handhaving) en beperken van de beschikbaarheid van alcohol in de detailhandel (incl. handhaving).
4. Ten vierde moet de Europese Commissie, om haar nieuwe alcoholbeleid effectiever te laten zijn, afstand doen van een ‘dogmatisch geloof in zelfregulering’, waarbij de industrie vrijwillige maatregelen belooft. Het European Alcohol and Health Forum bijvoorbeeld (waarin zowel de industrie als de gezondheidsorganisaties zaten) was sinds 2007 een belangrijke pijler van de EU-alcoholstrategie. Maar inmiddels hebben de 20 gezondheidsorganisaties het Forum verlaten en is het Forum ook niet meer bijeen gekomen. De auteurs stellen de nieuwe EU-Commissaris voor het Forum formeel op te heffen en tegelijkertijd nieuwe manieren te vinden om met de gezondheidsorganisaties en andere relevante partners van het maatschappelijk middenveld samen te werken en te profiteren van onafhankelijk en deskundig advies. De samenwerking van de Europese Commissie met de lidstaten en het overleg over grensoverschrijdende kwesties kan plaats blijven vinden in het bestaande Committee on National Alcohol Policy and Action (CNAPA).

Bron: thelancet.com.

Laatste nieuws