NL EN
DONEER NU!

Europarlement zwakt initiatiefadvies kankerpreventie af

16 februari 2022

De afgelopen dagen heeft het Europarlement gesproken en gestemd over "Strengthening Europe in the fight against cancer", het initiatiefadvies met beleidsmaatregelen in het kader van kankerpreventie van het Special Committee on Beating Cancer (BECA)*.

Het advies zelf is aangenomen met 625 stemmen voor, 15 tegen en 27 onthoudingen. Helaas zijn ook enkele belangrijke amendementen aanvaard, waarvoor de alcoholindustrie (zowel de brouwers als de wijnindustrie) de voorbije weken stevig heeft gelobbyd. Met name de invloed van de alcoholindustrie op vooral de EU-parlementariërs uit de zuidelijke landen bleek omvangrijk.

De belangrijkste amendementen op de alcoholparagrafen betreffen:
- De passage waarin gepleit wordt voor gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen. Dat is nu geworden: informatie over matig en verantwoord gebruik op verpakkingen, waardoor het voorstel weinig meer te maken heeft met een gezondheidswaarschuwing.
- De passage waarin wordt gevraagd om een verbod op alcoholsportsponsoring. Dat is geworden een verbod op alcoholsponsoring van sportevenementen die voornamelijk door jongeren worden bezocht.

De voorzitter van de European Cancer Organisation, Andreas Charalambous, reageerde zeer teleurgesteld op de uitslag van de stemmingen, met name over het schrappen van het advies gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen te verplichten. "Burgers hebben recht op informatie over de gezondheidsrisico's van de consumptie van producten die ze kopen. De European Cancer Organisation, met partners uit de hele wetenschappelijke en volksgezondheidsgemeenschap, zal blijven pleiten voor waarschuwingsetiketten op alcoholproducten. We hopen dat meer leden van het Europees Parlement de noodzaak zullen inzien om de volksgezondheid in deze kwestie voorop te stellen."

De voorzitter van Eurocare, Peter Rice, laat eveneens weten teleurgesteld te zijn. "Het publiek heeft recht op gezondheidsinformatie en dit zou op het productetiket moeten staan. Ze hebben het recht om te weten dat de wetenschap zegt dat het risico op kanker toeneemt met elk niveau van alcoholgebruik." Hij waarschuwt de branche: "De wetenschap zal aan de deur blijven kloppen".

Overigens bevat het advies nog wel enkele aanscherpingen van het Europees alcoholbeleid. Zo staat nu zwart op wit dat het Europarlement in meerderheid van oordeel is dat:
- een verhoging van de accijnzen op alcoholhoudende dranken moet worden overwogen;
- minderjarigen beschermd moeten worden tegen commerciële alcoholcommunicatie en productplaatsing/sponsoring van alcoholmerken, met name in de digitale omgeving;
- alcoholreclame en -sponsoring verboden moet worden bij sportevenementen waarbij voornamelijk minderjarigen aanwezig zijn;
- de vermelding van de ingrediënten en voedingswaarde op verpakkingen van alcoholhoudende dranken (en in aanvulling daarop introductie van digitale informatie) verplicht moet worden.

Bron: europarl.europa.eu.

*Zie het eerdere nieuwsbericht hierover

strengthening-europe-in-the-fight-against-cancer---text-adopted.pdfstrengthening-europe-in-the-fight-against-cancer---text-adopted.pdf (295 kB)

Laatste nieuws