NL EN
DONEER NU!

Blokhuis schrijft Kamer brief over nader gewijzigd amendement Bolkestein

25 november 2020

Staatssecretaris Paul Blokhuis reageert in een brief naar de Tweede Kamer op het nader gewijzigde amendement van het Kamerlid Martijn Bolkestein over het bijschrijven van beheerders van horeca- en slijtersbedrijven op het aanhangsel van de vergunning.

De staatssecretaris licht toe dat in het amendement Bolkestein dat tijdens het wetgevingsoverleg was besproken (nummer 27) de hoofdregel bleef dat alle leidinggevenden moeten worden bijgeschreven op het aanhangsel van de vergunning. Bij AMvB kon hierop een uitzondering worden gemaakt voor bepaalde categorieën van horeca- en slijtersbedrijven.

Het later nader gewijzigde amendement van Bolkestein (nummer 42) draait dit om. De hoofdregel wordt dat beheerders niet langer bijgeschreven hoeven te worden op het aanhangsel van de vergunning. Zij worden ook niet meer gescreend. Wel moeten zij minimaal 21 jaar oud zijn en kennis en inzicht hebben in sociale hygiëne. Bij AMvB worden categorieën van horeca- en slijtersbedrijven aangewezen, waarvan de beheerders en eventueel ook andere groepen medewerkers wel moeten worden bijgeschreven op het aanhangsel van de vergunning. Alleen zij worden, net als alle huidige leidinggevenden, gescreend.

Als het amendement wordt aangenomen zal Blokhuis pas zo’n AMvB opstellen als uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om op objectieve gronden zinvol onderscheid te maken tussen de verschillende horeca- en slijtersbedrijven. Blokhuis zegt toe de andere wijzigingen ten gevolge van het amendement – mocht dat aangenomen worden - voorlopig niet in werking te laten treden.

Gelet op het bovenstaande laat Blokhuis het oordeel over het amendement onder nummer 42 aan de Kamer.

Bron: rijksoverheid.nl.

blokhuis-over-amendement-bolkestein.pdfblokhuis-over-amendement-bolkestein.pdf (105 kB)

Laatste nieuws