NL EN
DONEER NU!

Meer alcoholgerelateerde ongevallen, geweldsplegingen en suïcide op SEH-afdelingen

27 oktober 2016

In 2015 werden naar schatting 15.200 personen behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL.

In tien jaar tijd is het aantal SEH-behandelingen als gevolg van ongevallen of geweldpleging waarbij alcohol geregistreerd is, gestegen van 9.700 naar 15.200.

Na een daling in 2013 er is weer sprake van een stijging van SEH-behandelingen als gevolg van ongevallen of geweldpleging waar alcohol bij betrokken was. De stijging in de laatste jaren wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal 25-54-jarigen en het aantal 55-plussers die de SEH bezoeken als gevolg van een ongeval of geweldpleging waarbij alcohol in het spel was. In de groep tot 17 jaar is het aantal redelijk stabiel gebleven.

In de periode 2011-2015 zijn jaarlijks gemiddeld 2.700 personen behandeld op een SEH-afdeling vanwege letsel door zelfbeschadiging waarbij alcohol betrokken was. Leeftijdscategorieën met veel suïcidepogingen met alcoholgebruik waren 18-24- jarigen en mannen boven de 50 jaar.

alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2015_1.pdfalcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2015_1.pdf (417 kB)

Laatste nieuws