NL EN
DONEER NU!

Sportclubs Vianen beloven verantwoord alcohol te schenken

24 maart 2015

Sportclubs Vianen beloven verantwoord alcohol te schenken Wethouder Marcel Verweij van Vianen en een groot aantal vertegenwoordigers van de sportverenigingen ondertekenden maandagavond het convenant Sport en Alcohol. Het gaat om de sportverenigingen die over een kantine beschikken.

In het convenant worden afspraken gemaakt over onder meer het voorkómen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar, het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik door volwassenen, zelfregulering met sanctiebeleid en het tegengaan van oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca.

De ondertekening vond plaats voorafgaand aan één van de drie IVA-trainingen die kosteloos aangeboden werden aan alle sportverenigingen met een eigen kantine in de gemeente Vianen. Tijdens deze training krijgen barvrijwilligers instructie over verantwoord alcohol schenken. Het herkennen van dronkenschap en het hanteren van de leeftijdsgrens zijn o.a. onderwerpen die behandeld worden. De IVA-trainingen maken onderdeel uit van het preventieplan zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Bron: hetkontakt.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl