NL EN
DONEER NU!

GALA gaat preventie versnellen

6 februari 2023

GALA gaat preventie versnellen Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat extra energie steken in preventie. VWS geeft geoormerkte en structurele subsidie aan gemeenten voor preventieprogramma’s ter waarde van een half miljard euro per jaar. Het ministerie pakt ook meer regie.

Dat staat in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat VWS, GGD GHOR, ZN en VNG hebben ondertekend. “De handtekening van de VNG verplicht hen tot uitvoering”, zegt staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen. “Het is niet vrijblijvend. En ik ben politiek aanspreekbaar.”

GALA moet het fundament zijn van een stevige lokale aanpak. Eind volgend jaar moeten alle gemeenten een breed preventieprogramma hebben. Zo niet, dan moet de gemeente verantwoording afleggen bij Van Ooijen en de ministers Kuipers en Helder. Preventie zit weliswaar in de portefeuille van Van Ooijen, maar allemaal hebben ze meegeschreven aan GALA.

Met GALA bundelt VWS alle preventienota’s en -programma’s: “Er is meer samenhang en helderheid nodig over taken, verantwoordelijkheden en langetermijndoelen. Te vaak is er nu sprake van versnipperde en tijdelijke initiatieven en financiering”, beschrijft GALA. GGD GHOR krijgt de taak om goede preventie-initiatieven met andere gemeenten te delen. Alle afspraken en financiering worden gebundeld in een nieuwe regeling: SPUK (‘specifieke uitkering’).

De doelen uit het Nationaal Preventieakkoord blijven ongewijzigd.

Bron: skipr.nl.

Laatste nieuws