NL EN
DONEER NU!

Terschelling treedt niet op tegen drankgebruik op jongerencamping

1 mei 2014

Terschelling treedt niet op tegen drankgebruik op jongerencamping Burgemeester Rob Bats (VVD) van Terschelling ziet geen aanleiding om kamperende jongeren hun bierkrat te ontnemen. Volgens de nieuwe Drank- en Horecawet, van kracht sinds begin dit jaar, mogen minderjarigen geen alcohol drinken in de openbare ruimte. Maar de grootste jongerencamping op het eiland, Appelhof, een hoeksteen van de lokale economie, beroept zich op een juridische sluiproute. Een tent is geen openbare ruimte. Dus werft de camping via internet nog steeds minderjarige gasten.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), die gemeenten adviseert over handhaving van de Drank- en Horecawet, bevestigt dat minderjarigen in hun eigen tent alcohol mogen drinken. 'Maar op de website van Appelhof zie je jongeren bier drinken op het campingterrein', zegt een woordvoerder. 'Dat mag volgens ons niet. Misschien is een proefproces dus toch een idee.' De camping wilde niet reageren.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, betreurt de houding van burgemeester Bats. "Bats was tijdens de Facebookrellen in 2012, burgemeester van Haren. Komende zomer zal hij opnieuw geconfronteerd worden met grote alcoholoverlast. Het lijkt erop dat hij deze keer bij voorbaat al de strijdbijl begraaft en met een halfslachtig gedoogbeleid de zomer ingaat."

Sandra van Ginneken, adviseur Drank- en Horecawet, licht de regelgeving toe: Het is campinghouders verboden in hun kampwinkel alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar te verkopen. Ook mogen zij niet aan 18-plussers drank verkopen als duidelijk is dat die drank ter plekke wordt doorgegeven aan een 18-minner. Als de camping een horecagelegenheid heeft, mag daar ook geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar geschonken worden.
Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol "aanwezig" hebben op de voor het publiek toegankelijke delen van de camping. Dus op de paden, gazons, voor iedereen toegankelijke tenten en gebouwen (waaronder ook horecagelegenheden) op het terrein. Jongeren die de regels overtreden kunnen een boete krijgen van € 45. De campinghouder mag overigens ook niet toelaten dat er daar gedronken wordt. Bovendien moet hij toestaan dat de regels van de Drank- en Horecawet door politie en/of boa's worden gehandhaafd.
Het voor jongeren geldende verbod op "aanwezig" hebben van drank op voor het publiek toegankelijke plaatsen geldt inderdaad niet in de eigen tent (en onder de eigen luifel). Hetgeen overigens niet wil zeggen dat daar alles zomaar mag (bijvoorbeeld er een soort drankkeet van maken). V.w.b. het binnengaan van tenten door handhavers gelden echter dezelfde regels als voor het binnentreden van woningen. Kán wel, maar onder duidelijke voorwaarden.

Bron eerste 2 alinea's: volkskrant.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl