NL EN
DONEER NU!

Barneveld wil meer grip op jongerenketen

19 oktober 2019

Barneveld wil meer grip op jongerenketen Barneveld kent naar schatting 15 tot 20 jongerenketen in het buitengebied die momenteel buiten beeld zijn. Met nieuw beleid wil de gemeente hier meer grip op krijgen, vooral door jongerenwerkers en toezichthouders in te zetten.

Er is voortaan voor de duidelijkheid sprake van legale en illegale jongerenketen.

Illegaal zijn vanaf nu de jongerenketen die niet voldoen aan de wettelijke kaders op het gebied van brandveiligheid, de Drank- en Horecawet, de algemene plaatselijke verordening en bouw- en bestemmingsplanregelgeving. Die jongerenketen hebben geen bestaansrecht, dus daartegen wordt handhavend opgetreden.

Legaal zijn de jongerenketen die te beschouwen zijn als verlengde huiskamer en wél voldoen aan de regels. Die keten kunnen blijven bestaan, maar er zitten wel wat voorwaarden aan vast. Zo moeten ze een besloten karakter kennen, is er sprake van een vaste vriendengroep en mogen maximaal twintig bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn. Drank mag er niet verkocht worden, maar vrienden mogen wel bij toerbeurt drank inkopen.

Voor de nieuwe aanpak reserveert de gemeente Barneveld voor de komende drie jaar ruim €140.000.

Bron: barneveldsekrant.nl.

Laatste nieuws