NL EN
DONEER NU!

Accijnsmaatregelen kunnen tot 20 miljard euro welvaartseffect opleveren

3 oktober 2016

Accijnsmaatregelen kunnen tot 20 miljard euro welvaartseffect opleveren Wanneer voor een periode van 50 jaar de accijns op alcohol verhoogd wordt met 50%* dan levert dit Nederland een welvaartseffect op tussen de 14 en 20 miljard euro. Dat welvaartseffect bestaat onder andere uit productiviteitsverbeteringen, het voorkomen van vroegtijdige sterfte, minder verkeersongevallen, minder inzet van politie en justitie en minder schooluitval. Dit blijkt uit onderzoek geleid door het RIVM.

Een accijnsverhoging heeft met name gevolgen voor alcoholgebruikers, omdat zij dan meer zullen moeten betalen en door minder consumptie een verminderd consumentensurplus ervaren. De baten van hogere accijnzen komen ten gunste van alle burgers. Een accijnsverhoging leidt tot een lagere alcoholconsumptie, waardoor de arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld verbetert en minder ongelukken in het verkeer plaatsvinden. Hierdoor kunnen de lonen omhoog en de premies van autoverzekeringen omlaag en daar profiteren alle burgers van.

Een daling van 10% van het aantal verkooppunten van alcohol kan leiden tot een welvaartswinst van 3 tot 5 miljard euro over 50 jaar tijd. Wanneer het aantal verkooppunten met 25% wordt beperkt zal de welvaartswinst hoger zijn, oplopend tot 8 tot 12 miljard euro. Bij deze beleidsmaatregel gaan zowel alle burgers als de alcoholgebruikers er netto op vooruit.

Een totaal verbod op alcoholreclame zal naar verwachting circa 7 miljard euro opleveren over een periode van 50 jaar. Ook hierbij zullen alle betrokken partijen welvaartswinst ervaren. Over dit effect bestaat echter meer onzekerheid, omdat het bewijs dat een verbod op alcoholreclame de consumptie van alcohol effectief verlaagt minder sterk is dan het bewijs van effectiviteit van de twee andere beleidsmaatregelen.

Conclusie: Van deze drie beleidsmaatregelen om te zorgen dat mensen minder alcohol gaan drinken, door de WHO de 3 Best Buys genoemd, zijn de welvaartseffecten het grootst bij het verhogen van de accijns, gevolgd door de vermindering van het aantal verkooppunten met 25%. Een verbod op alcoholreclame en de sluiting van 10% van de verkooppunten hebben waarschijnlijk een kleiner effect. 

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en uitgevoerd in samenwerking met Ecorys, Trimbos-instituut en Universiteit Maastricht. De uitkomsten van het onderzoek leveren een bijdrage aan de beleidsdiscussie over de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW).

Ter informatie de huidige accijns per glas:
Glas pilsner bier (250 cc): 9,5 cent
Glas stille wijn (100 cc): 8,8 cent
Glas jenever (35 cc): 20,6 cent

Bron: rivm.nl.

maatschappelijke-kosten-baten-analyse-rivm-_2.pdfmaatschappelijke-kosten-baten-analyse-rivm-_2.pdf (1,63 MB)

Laatste nieuws