NL EN
DONEER NU!

Europees Comité van de Regio’s komt met advies over alcohol

9 februari 2017

Europees Comité van de Regio’s komt met advies over alcohol Het Europees Comité van de Regio’s heeft recent een advies aangenomen waarin gepleit wordt voor een nieuwe EU-strategie voor alcohol. Ook vraagt het Comité aan de EU-instellingen zich te blijven inzetten voor slagvaardiger handelen door een betere samenwerking tussen de lidstaten.

In het advies wordt ook gevraagd om enige specifieke acties. Zo wil het Comité dat:

- de beleidsterreinen in kaart worden gebracht waarop in de lidstaten maatregelen kunnen worden getroffen om het grootschalig alcoholgebruik onder jongeren te beteugelen;
- er voor gezorgd wordt dat kinderen en jongeren minder worden blootgesteld aan reclame voor alcohol, inclusief productplacement en promotie via sociale media en internet;
- de EU-wetgeving betreffende etikettering van alcoholhoudende dranken wordt uitgebreid met verplichte vermelding van ingrediënten, voedingswaarde en calorieën op de verpakkingen;
- er nog meer stappen worden ondernomen om de verkeersveiligheid in de EU te vergroten, o.m. door het onderzoeken van alcoholgerelateerde verkeersongevallen en het delen van ervaringen met doeltreffende maatregelen op dit gebied tussen de lidstaten.

Bron: cor.europa.eu.

european-committee-of-the-regions---the-need-for-and-way-towards-an-eu-strategy-on-alcohol-related-issues.docxeuropean-committee-of-the-regions---the-need-for-and-way-towards-an-eu-strategy-on-alcohol-related-issues.docx (279 kB)

Laatste nieuws