NL EN
DONEER NU!

Artsen vinden het moeilijk verslaving bij collega’s bespreekbaar te maken

3 april 2020

97% van de artsen van het KNMG-artsenpanel zegt dat als ze vermoeden dat een collega-arts kampt met verslaving, aan alcohol, drugs of medicatie, ze dat bij die collega bespreekbaar maken.

Van de 29% artsen die ooit zo’n vermoeden had, maakte 65% dit vermoeden ook daadwerkelijk bespreekbaar. Een derde van de artsen kwam (nog) niet in actie. Een groot verschil tussen willen en doen.

Dat blijkt uit een panelonderzoek onder 1.685 artsen dat NISPA / Radboud UMC deed in opdracht van de KNMG in het kader van ABS-artsen. De resultaten zijn nu verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

De meeste artsen waren het erover eens dat verslaving iedereen kan overkomen (67%), dat het geen teken van zwakte is (78%) en dat het een ziekte is die kan worden behandeld (83%). Middelengebruik in de context van het werk werd als onaanvaardbaar gezien. 99% vindt alcohol op het werk onaanvaardbaar, 91% alcohol tijdens een aanwezigheidsdienst, 77% alcohol in de acht uur voor het werk en 97% drugs in de acht uur voor het werk.

Geuijen P, de Rond M, Kuppens J, Atsma F, Schene A, de Haan H, et al. Physicians' norms and attitudes towards substance use in colleague physicians: A cross-sectional survey in the Netherlands. PLOS ONE. 2020 Apr 3;15(4):e0231084. doi: 10.1371/journal.pone.0231084.

Bronnen: plos.org en knmg.nl.

Laatste nieuws