NL EN
DONEER NU!

Klacht over sluikreclame niet onderzocht door Commissariaat

25 oktober 2023

Eind juni heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP een klacht ingediend bij het Commissariaat voor de Media over sluikreclame bij Vandaag Inside. Het resultaat is teleurstellend.

Vandaag Inside heeft 25 mei jl. uitgebreid aandacht besteed aan het zomerlied van de Offsiders (Wilfried Geene, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde), getiteld “Een Aperolletje”. In het vertoonde filmpje waren voortdurend mensen in beeld met een Aperolletje in hun hand. Dit echter zonder te melden dat het gaat om product placement voor Aperol. Het was dus sluikreclame. Sluikreclame bij commerciële mediadiensten is op grond van artikel 3.5b, derde lid, van de Mediawet 2008 verboden. Daarom diende STAP een klacht in.

Pas zeer recent liet het Commissariaat STAP weten dat ze deze klacht hebben bekeken, maar vervolgens hebben besloten geen onderzoek te doen. Onderzoek doet het Commissariaat alleen als er in hun ogen mogelijk sprake is van een overtreding.

In dit geval vond het Commissariaat niet dat er binnen het programma Vandaag Inside sprake was van een overtreding van de Mediawet. Dit omdat er geen aanwijzingen waren dat er afspraken zijn gemaakt door SBS6 met het bedrijf achter Aperol over het tonen van het filmpje. Het Commissariaat merkt het liedje verder ook niet aan als reclameboodschap en voor het standpunt dat er sprake zou zijn van sponsoring zijn volgens het Commissariaat ook geen bewijzen. Omdat er in de ogen van de toezichthouder dus geen sprake was van overtreding van de Mediawet, is verder ook geen opvolging gegeven aan deze klacht.

Wim van Dalen, directeur van STAP, vindt het wonderlijk dat het Commissariaat alleen onderzoek doet naar sluikreclame als er aanwijzingen zijn dat er afspraken zijn gemaakt tussen de adverteerder en de betreffende omroep. Van Dalen: "Natuurlijk zorgen beide partijen ervoor dat er geen aanwijzingen zijn. De kans dat een klacht over sluikreclame onderzocht wordt, is zo nihil. Hoe kan je aantonen dat er afspraken zijn gemaakt?" En Van Dalen snapt ook niet dat het Commissariaat dit filmpje geen reclameboodschap vindt. Daarvan is volgens de Mediawet – kort gezegd – sprake als de uiting onmiskenbaar ten gevolge heeft dat het publiek wordt bewogen tot het kopen van een bepaald product. "Dit liedje is één grote oproep om een Aperol te kopen en drinken", aldus Van Dalen.

Officiële video: hier te zien.

Klacht over sluikreclame niet onderzocht door Commissariaat

tekst-lied-aperolletje.pdftekst-lied-aperolletje.pdf (71,8 kB)

Laatste nieuws