NL EN
DONEER NU!

Vandaag start WHO Europa de SAFER-actie

15 april 2021

Vandaag lanceerde WHO Europa haar nieuwe rapport 'Making the WHO European Region SAFER; developments in alcohol control policies, 2010–2019'.

Het rapport bevat nieuwe cijfers over de alcoholgerelateerde schade en het alcoholbeleid in de 51 Europese WHO-lidstaten .

Het rapport constateert dat in de Europese Regio van de WHO het gemiddelde hoofdelijke alcoholgebruik per volwassene is gedaald, maar dat die daling met name heeft plaatsgevonden in een beperkt aantal landen, voornamelijk in Oost-Europa. In West-Europa, inclusief de Europese Unie, is niet of nauwelijks vooruitgang geboekt, op een enkel land na.

Alcohol is een psychoactieve en verslavende stof die kankerverwekkend is voor de mens. Het gebruik veroorzaakt meer dan 200 ziekten en aandoeningen en leidt, alleen al in Europa, tot bijna 1 miljoen doden per jaar - ongeveer 2.500 doden per dag.

"Alcohol is geen gewoon product en mag niet als zodanig worden behandeld. Het treft de meest kwetsbaren", aldus dr. Nino Berdzuli, directeur van de afdeling landelijke gezondheidsprogramma's bij WHO Europa. "De schade als gevolg van alcohol is groter voor drinkers en hun gezinnen met een laag inkomen dan voor degenen met een hoger inkomen, en dit vergroot alleen maar de bestaande gezondheidsverschillen. Alcoholgebruik en de lasten die dat gebruik met zich brengt behoren tot de grootste gezondheids- en maatschappelijke uitdagingen van WHO Europa."

Het verschijnen van het nieuwe rapport markeert de start van de SAFER-actie van WHO Europa. Doel daarvan is om de lidstaten van de WHO te ondersteunen bij het implementeren van beleidsmaatregelen op de volgende 5 actiegebieden:

1. het steviger beperken van de beschikbaarheid van alcohol;
2. het bevorderen en handhaven van maatregelen tegen rijden onder invloed;
3. het vergemakkelijken van de toegang tot screening, kortdurende interventies en behandeling;
4. het verbieden of aanzienlijk beperken van de reclame, sponsoring en promotie van alcohol;
5. het verhogen van alcoholprijzen door middel van accijnzen en prijsbeleid.

Bron: euro.who.int.

Vandaag start WHO Europa de SAFER-actie

making-the-who-european-region-safer-developments-in-alcohol-control-policies-2010-2019.pdfmaking-the-who-european-region-safer-developments-in-alcohol-control-policies-2010-2019.pdf (9,33 MB)

Laatste nieuws