NL EN
DONEER NU!

Promotieonderzoek naar digitale interventies tabak en alcohol bij (ex-)kankerpatiënten

2 september 2022

Ajla Mujčić is vandaag op de Erasmus Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar twee digitale zelfhulptrainingen met de naam MijnKoers. Die trainingen zijn met name voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en richten zich op het stoppen met roken en minderen van het alcoholgebruik.

Verminderen van alcoholgebruik en stoppen met roken kan voor iedereen gezondheidsvoordelen opleveren, maar voor mensen die kanker hebben (gehad) kunnen deze gedragsveranderingen bovendien bijdragen aan gunstigere behandelresultaten en algeheel welzijn. Echter, gerichte ondersteuning bij het veranderen van alcohol- en tabaksgebruik onder mensen die kanker hebben (gehad) ontbreekt vaak.

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van twee digitale zelfhulptrainingen voor het verminderen van alcoholgebruik en stoppen met roken voor mensen die kanker hebben (gehad), en werpt licht op de rol die digitale interventies kunnen spelen bij het ondersteunen van mensen die kanker hebben (gehad) bij hun inspanningen om minder (of geen) alcohol te drinken en te stoppen met roken.

Uit het onderzoek blijkt dat de twee online MijnKoers trainingen op termijn effectief zijn, maar niet effectiever dan de controlegroepen, behalve dat bij de follow-up na 12 maanden de stoppen-met-roken interventie leidt tot een grotere vermindering van het tabaksgebruik in vergelijking met de controlegroep.

Uit de gezondheidseconomische evaluatie blijkt dat de kosten van het aanbieden van de MijnKoers-interventies laag zijn. Per deelnemer zijn de kosten voor de stoppen-met-roken interventie US$ 193, voor die gericht op minderen met alcoholgebruik US$ 279. De interventies zijn dus goedkoop. Bovendien worden ze gewaardeerd door deelnemers en zorgverleners.

Volgens Mujčić moeten de MijnKoers-interventies wel geoptimaliseerd worden om hun effectiviteit te vergroten ten opzichte van een digitale informatiebrochure.

Bron: eur.nl.

mujcic---digital-support-...-cancer-survivors.pdfmujcic---digital-support-...-cancer-survivors.pdf (25,3 MB)

Laatste nieuws