NL EN
DONEER NU!

Europese Commissie wil accijnsstructuur hervormen

25 mei 2018

Europese Commissie wil accijnsstructuur hervormen De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om Richtlijn 92/83/EEG met gemeenschappelijke EU-regels over de structuur van accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken te hervormen. De Commissie zegt met deze voorstellen te komen om het ondernemingsklimaat te verbeteren, kleine alcoholproducenten met minder kosten op te zadelen en de gezondheid van de consument beter te beschermen.

De bestaande EU-regels over de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken zijn in 1992 overeengekomen. Er staan gemeenschappelijke definities in voor alcoholhoudende producten die aan accijns zijn onderworpen en erin wordt gewaarborgd dat alle lidstaten dezelfde producten op dezelfde manier behandelen.

De belangrijkste nieuwe voorstellen zijn:
- Er komt een nieuw, EU-breed certificeringssysteem waarin het recht van kleine en ambachtelijke alcoholproducenten op lagere accijnstarieven in de hele Unie wordt vastgelegd. Dat betekent voor dergelijke bedrijven minder administratieve lasten.
- Er wordt een nauwkeurige en consistente indeling van cider in de hele EU gewaarborgd. Het ontbreken daarvan vormt een grote belemmering voor kleine ciderproducenten die nu niet kunnen profiteren van de verlaagde tarieven die wel voor kleine producenten van bier en gedistilleerde dranken gelden.
- Er komt een verduidelijking van de productieprocessen en -voorwaarden voor gedenatureerde alcohol in de EU. Zo wordt een halt toegeroepen aan het illegale gebruik van belastingvrije gedenatureerde alcohol om namaakdranken te maken.
- Voor bier tot 3,5% kunnen verlaagde accijnstarieven gaan gelden (is nu 2,8%). De verwachting is dat brouwers dan meer soorten laaggradige bieren op de markt gaan brengen.
- De wijze van berekenen van het Plato-gehalte van bier wordt geharmoniseerd.

Het eerdere plan om accijnsvrijstelling toe te staan voor niet-commercieel geproduceerde tussenproducten en gedistilleerde dranken is komen te vervallen.

Andere wetgeving op dit gebied, waarvoor een voorstel tot herziening is ingediend (Richtlijn 2008/118/EG), bevat gemeenschappelijke bepalingen voor alle producten die aan accijns zijn onderworpen (alcohol, tabak en energie).

De wetgevingsvoorstellen worden nu ter raadpleging aan het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité en ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Bron: europa.eu.

proposal-for-a-council-directive-amending-directive-92-83-eec-.pdfproposal-for-a-council-directive-amending-directive-92-83-eec-.pdf (316 kB)

Laatste nieuws