NL EN
DONEER NU!

Volgens meeste Telegraaflezers is alcohol een gevaar voor de gezondheid

19 januari 2023

Uit de 5.888 reacties op de Stelling van de Dag in De Telegraaf over waarschuwingsteksten op flessen drank blijkt dat de meeste respondenten vinden dat alcohol een gevaar is voor de gezondheid.

Ondanks dat, vindt 65% van de stellingdeelnemers het geen goed idee om een gezondheidswaarschuwing op flessen drank te verplichten. Slechts een miniem percentage van de respondenten gelooft dat mensen inderdaad minder gaan drinken na een dergelijke waarschuwing.

De antwoorden op de vraag of consumenten in het algemeen meer gewezen moeten worden op de gevaren van drank, laten een verdeeld beeld zien. Een stemmer: "De meesten kennen de gevaren echt wel. Daar nog eens op gewezen worden is vooral betutteling. Je hoeft echt niet alles voor te kauwen." Een ander: "Goede voorlichting is het beste. De BOB-campagne heeft tenslotte altijd goed gewerkt."

Een andere maatregel om drankgebruik te verminderen, zou het beperken van de verkrijgbaarheid zijn. Twee derde van de stemmers gelooft niet dat dit helpt. Ook verdeeld zijn de respondenten over de vraag of drinken van alcohol minder gewoon moet worden gevonden. De ene helft van de stemmers vindt van wel, de andere helft van niet.

De meesten vinden niet dat Nederlanders te veel drinken. De stemmers zelf vinden ieder geval niet dat zij zelf te veel drinken. Twee derde heeft zich niet voorgenomen om te minderen met alcohol. Een (kleine) meerderheid gelooft dat Dry January goed zou zijn voor de gezondheid.

Wel is een grote meerderheid van de respondenten een groot voorstander van een alcoholslot, dat voorkomt dat bestuurders met drank op gaan rijden. Het afgelopen jaar is het aantal bestuurders dat is betrapt met drank of drugs op namelijk schrikbarend gestegen.

Bron: telegraaf.nl.

Laatste nieuws