NL EN
DONEER NU!

G4 willen pilot Drank- en Horecawet, STAP voorziet grote problemen

8 januari 2015

G4 willen pilot Drank- en Horecawet, STAP voorziet grote problemen Op 8 januari jl hebben de beide Kamers van de Staten-Generaal van de minister van BZK, Ronald Plasterk, de Agenda Lokale Democratie ontvangen. Daaruit blijkt dat de G4 bij wijze van pilot willen afwijken van de Drank- en Horecawet. Ze willen in het bijzonder tijdelijk de bepaling buiten werking stellen die het in één ruimte verkopen en ter plekke laten nuttigen van alcohol verbiedt.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP voorziet grote problemen indien de betreffende bepalingen van de Drank- en Horecawet zouden komen te vervallen. E.e.a. zal immers logischerwijs ook gaan inhouden dat de horeca (opnieuw) zal vragen om in hun lokalen verkoop van alcohol voor thuisgebruik toe te staan. En dan komt in de praktijk het onderscheid tussen detailhandelsverkoop in alcoholhoudende dranken enerzijds en het schenken van alcoholhoudende dranken in de horeca anderzijds, al sinds 1904 (minister A. Kuyper) één van de uitgangspunten van de drankwetgeving, te vervallen.

Het is de verwachting dat als de functiescheiding komt te vervallen, dat alle supermarkten en slijterijen dan tevens horecagelegenheid worden, en - omgekeerd - nogal wat horecagelegenheden drank voor thuisgebruik gaan verkopen (met name in de avonduren). Het zal leiden tot overlast overdag in de winkelgebieden en overlast 's avonds in de uitgaanscentra. Bovendien betekent e.e.a. een aanzienlijke vergroting van de beschikbaarheid van alcohol. En een grotere beschikbaarheid betekent omzetvergroting en omzetvergroting betekent méér alcoholproblemen.

Bron: officiëlebekendmakingen.nl (zie pagina 6)

Laatste nieuws