NL EN
DONEER NU!

Burgemeester mag testkoper met jongensachtig gezicht inzetten

7 juli 2022

Burgemeester mag testkoper met jongensachtig gezicht inzetten Mag de burgemeester op goede gronden een bestuurlijke boete wegens overtreding van de alcoholleeftijdsgrens aan een horecaondernemer opleggen? Zag de testkoper die tijdens de handhavingsactie werd ingezet er uit als iemand die niet onmiskenbaar meerderjarig is? Dat waren de twee belangrijkste vragen tijdens een rechtszaak die 16 juni jl. diende bij de rechtbank Zeeland-West Brabant in Breda.

Vast staat dat de testkoper zonder gecontroleerd te zijn door de beveiliger, die voor de ingang stond, binnen gekomen is. Daarnaast blijkt uit het relaas van bevindingen dat de barmedewerker de leeftijd van de testkoper niet heeft vastgesteld aan de hand van enig identiteitsbewijs, alvorens hij een glas bier aan de testkoper verstrekte.

De testkoper is volgens de toezichthouders een persoon met een jongensachtig gezicht zonder baardgroei. Dit had volgens de burgemeester aanleiding moeten zijn voor de ondernemer om te vragen naar een ID-bewijs. Zeker omdat hij in 2017 al een vergelijkbare overtreding heeft begaan en hiervoor een waarschuwing heeft gekregen.

Helaas zijn er niet meer gegevens over de testkoper en de gehanteerde beoordelingscriteria te achterhalen omdat het bedrijf dat de jongen verhuurde, inmiddels niet meer bestaat. Wel staat voor de burgemeester vast dat het bedrijf een werkwijze hanteerde waarbij personen worden ingezet waarvan niet onmiskenbaar duidelijk is dat deze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. In dit kader legt de burgemeester uit dat een testkoper altijd “op het randje” zit qua twijfel. Als iemand duidelijk 18 jaar is, heeft controle immers geen zin meer.

De rechtbank ziet geen aanleiding om hier anders over te oordelen. Dit betekent dat de burgemeester het boeterapport, met de ter zitting gegeven nadere motivering, aan het bestreden besluit ten grondslag heeft mogen leggen. Het vorenstaande leidt er volgens de rechter toe dat de burgemeester bevoegd was om een bestuurlijke boete aan de horecaondernemer op te leggen.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws