NL EN
DONEER NU!

Gemeente Oegstgeest schonk illegaal alcohol

1 maart 2019

Gemeente Oegstgeest schonk illegaal alcohol Oegstgeest heeft jarenlang illegaal alcohol geschonken tijdens borrels na raadsvergaderingen en andere feestelijke gelegenheden.

Voor het schenken van alcohol tijdens een openbare bijeenkomst is namelijk een vergunning nodig. Het gemeentebestuur heeft echter nooit een vergunning aangevraagd. Met de vergunningaanvraag die deze week is gepubliceerd in de Oegstgeester Courant probeert de gemeente zich alsnog te voegen aan de voor iedereen geldende regels.

Inmiddels zegt de gemeente dat de vork iets anders in de steel zit. Zij stelt nu: "De gemeente heeft tot nog toe inderdaad geen drankvergunning gehad, maar dat is voor de meeste bijeenkomsten ook niet noodzakelijk. Het gaat om het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens openbare gelegenheden zoals de borrel na de raadsvergadering. De praktijk wijst uit dat er slechts enkele inwoners en leden van de pers aanwezig zijn bij deze borrels."*

Waarom er nu wel een vergunning wordt gevraagd, motiveert de gemeente als volgt: "De wens om dit openbare karakter van deze korte informele bijeenkomsten nog iets meer uit te dragen heeft er toe geleid dat Oegstgeest heeft besloten e.e.a. te formaliseren en een Drank- en Horecavergunning voor deze bijeenkomsten aan te vragen."

*Volgens STAP is deze redenering onjuist. Ook voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens openbare bijeenkomsten heb je een vergunning nodig. Bovendien hangt het openbare, danwel besloten karakter niet af van het aantal inwoners en journalisten dat aanwezig is, maar of je de ruimte voor het publiek geopend houdt.

Bron: telegraaf.nl en unity.nu.

Laatste nieuws