NL EN
DONEER NU!

Kamerbrief over monitoring grenseffecten alcoholaccijns

13 juni 2024

Kamerbrief over monitoring grenseffecten alcoholaccijns Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de stand van zaken m.b.t. de aangenomen motie Erkens c.s.

De motie Erkens c.s. verzocht de regering om te monitoren wat de effecten zijn van de meest recente accijnsverhoging op alcoholhoudende dranken op grensoverschrijdende aankopen van alcohol en andere producten door Nederlandse consumenten. Ook werd gevraagd uit te zoeken wat het effect is voor de lokale middenstand in de grensregio’s en wat de opbrengsten van de verhoogde accijns zijn ten opzichte van de ramingen.

Om invulling te geven aan deze motie zijn het afgelopen half jaar gesprekken met de brancheverenigingen gevoerd. Op basis van deze gesprekken is besloten om private data met betrekking tot alcoholhoudende dranken in te kopen. Het betreft data op productniveau van een groot deel van de Nederlandse supermarkten en slijterijen.

Hiermee kan de ontwikkeling van het aantal verkochte liters per type drank (bier, wijn, sterk) in de grensregio vergeleken worden met de ontwikkeling in het binnenland. De analyse zal vergelijkbaar zijn met de analyse op basis van de microdata bij de brandstofaccijnzen. Het gaat om data over de periode april 2021 tot en met juni 2024.

De resultaten zullen zo snel mogelijk na de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws