NL EN
DONEER NU!

Kamer neemt motie Bolkestein over alcoholreclame aan

26 februari 2021

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de motie Bolkestein die betrekking heeft op afspraken met de alcoholbranche over alcoholreclame gericht op jongeren. Die motie was ingediend tijdens het overleg over de initiatiefnota ‘Gezonde leefstijl’ van Antje Diertens (D66).

De motie vraagt de regering in overleg te gaan en blijven met de alcoholbranche om gezamenlijk tot aanvullende afspraken te komen zodat alcoholreclame zich in geen enkele vorm richt op jongeren. Ook wordt de regering verzocht om indien dit niet tot een bevredigende samenwerking leidt de Kamer hiervan verslag te doen alvorens over te gaan tot aanvullende wet- en regelgeving.

De motie is met 107 stemmen vóór aangenomen. Dit ondanks het feit dat minister Tamara van Ark de motie ontried. Alleen de CDA, GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, betreurt het dat de motie is aangenomen. Volgens Van Dalen blijkt uit steeds meer studies dat veel jongeren aan aantrekkelijk ogende alcoholreclame worden blootgesteld met als gevolg dat ze op te jonge leeftijd te veel gaan drinken. Van Dalen: "In Europa gaan steeds meer stemmen op om alcoholreclame en dan met name reclame via sociale media helemaal te verbieden. In enkele landen is daar reeds sprake van. Europese regelgeving bepaalt dat audiovisuele alcoholreclame niet specifiek gericht mag zijn op minderjarigen. Dat is geregeld in de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Omdat deze richtlijn onvoldoende bescherming blijkt te bieden voor jongeren is de kans reëel dat er op Europees niveau een effectiever verbod komt."

Van Dalen denkt dat de motie van Bolkestein zeer waarschijnlijk is aangereikt door de Nederlandse alcoholproducenten die zich zorgen maken over de komst van aanvullende reclamebeperkingen. Van Dalen: "Het feit dat een Kamermeerderheid de motie ondersteunt geeft aan dat veel Kamerleden zich er blijkbaar niet van bewust zijn dat stringente wettelijke regelgeving om alcoholreclame te beperken dringend noodzakelijk is en dat de huidige beperkingen en de aanvullende vrijwillige regelgeving niet effectief zijn. Effectieve afspraken met als doel een betere bescherming van jongeren tegen alcoholreclame kun je als overheid echter niet verwachten op basis van overleg met de alcoholbranche."

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws