NL EN
DONEER NU!

Accijnsopbrengsten alcoholhoudende dranken ongeveer stabiel

3 april 2018

De accijnsopbrengsten waren in 2017 met €1.100 miljoen vergelijkbaar met die in 2016, toen de accijnsopbrengsten €1.103 miljoen bedroegen. In 2017 dus slechts €3 miljoen minder dan het jaar daarvoor, wat een daling is van 0,3%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Wat opvalt is dat de wijnaccijnsopbrengsten €11 miljoen euro zijn gedaald, een daling van 3,3%. De opbrengsten van de alcoholaccijns (= accijns op gedistilleerde dranken) stegen daarentegen met 1,9%. De opbrengsten van de bieraccijns bleven nagenoeg gelijk (+0,4%).

Bron: cbs.nl.

Accijnsopbrengsten alcoholhoudende dranken ongeveer stabiel

accijnsopbrengsten-2000-2017-tabel_1.pdfaccijnsopbrengsten-2000-2017-tabel_1.pdf (47,9 kB)

Laatste nieuws