NL EN
DONEER NU!

Rechter: burgemeester mag bij vergunningaanvraag kijken naar justitiële documentatie en politieregisters

21 september 2016

Rechter: burgemeester mag bij vergunningaanvraag kijken naar justitiële documentatie en politieregisters De burgemeester van Lelystad heeft een aanvraag om een Drank- en Horecawetvergunning afgewezen, omdat de aanvrager volgens hem in enig opzicht van slecht levensgedrag is. De burgemeester heeft zich daarbij gebaseerd op een uittreksel uit de Justitiële Documentatie en informatie uit de politieregisters. Mag dat?

Volgens de Raad van State in hoger beroep wel. De Raad heeft nu bepaald dat bij de beoordeling van “slecht levensgedrag’ de burgemeester niet alleen moet kijken naar de eisen genoemd in het Besluit Eisen Zedelijk gedrag Drank- en Horecawet, maar dat hij ook andere gegevens mee mag nemen. Genoemd besluit geeft dus geen uitputtende lijst met overtredingen op grond waarvan een vergunning moet worden geweigerd.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws