NL EN
DONEER NU!

Kamermeerderheid stemt in met drie alcoholmoties

23 februari 2017

De Tweede Kamer heeft aan het begin van de avond ingestemd met drie moties over alcoholbeleid. Daarin vraagt de Kamer aan staatssecretaris Martin van Rijn om steun te verlenen aan preventie van alcoholgebruik, om een nadere studie naar vergaande alcoholreclameverboden en om een onderzoek naar de effectiviteit van de Verklaring Sociale Hygiëne.

De motie over steun aan preventie van alcoholgebruik, ingediend door Voordewind, verzoekt de regering financiële ondersteuning beschikbaar te stellen aan IkPas en het monitoringproject van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

De motie over alcoholreclameverboden, ingediend door Joël Voordwind, Kees van der Staaij en Marith Volp, verzoekt de regering na te gaan welke landen in Europa vergaande maatregelen met betrekking tot alcoholreclame hebben ingevoerd, onder meer aangaande sponsoring door alcoholproducenten (van bijvoorbeeld sportevenementen), en wat de effecten daarvan zijn geweest met name op het drinkgedrag van jongeren.

Ook de motie van Marith Volp waarin de regering wordt opgeroepen onderzoek te doen naar de Verklaring Sociale Hygiëne kon rekenen op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Daarin wordt gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze verklaring in de praktijk en daarbij te kijken naar de inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de verklaring.

Moties:
Motie over financiële ondersteuning preventie
Motie over alcoholreclameverboden
Motie over Verklaring Sociale Hygiëne

Nota Bene: Op 23 februari 2017 later op de avond is nog een vierde motie over alcoholbeleid aangenomen. Het betreft:
Motie over blurring. Zie hierover het persbericht van STAP van 27 februari 2017.

Laatste nieuws