NL EN
DONEER NU!

Weert besluit niet deel te nemen aan blurring-pilot VNG

21 april 2016

De gemeente Weert doet niet mee aan de pilot van de Vereniging Nederlandse Gemeenten inzake blurring (mengvorm winkel/horeca).

Een aantal politieke fracties droeg het college van B&W onlangs op, om in gesprek gaan met diverse organisaties over blurring en tevens of deelname aan een pilot van VNG nog mogelijk was.

Na een gesprek met onder meer Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert, Centrummanagement, winkeliersverenigingen en Het Pact van de Binnenstad, kwam het college tot de conclusie om niet mee te doen aan de pilot. De VNG brengt voor deelname ca. € 3.500,- in rekening. Daarnaast is de huidige personele bezetting ontoereikend en brengt ambtelijke inzet, kosten met zich mee die niet zijn voorzien in de begroting.

De pilot is bovendien omstreden en is deels in strijd met de Drank- en Horecawet. Gedurende de pilot is het zelfs niet uitgesloten dat gemeenten toch handhavend moeten optreden tegen deelnemers. Dit kan leiden tot extra kosten voor juridische procedures en frustratie bij de deelnemers.

Bron: weert-actueel.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl