NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik jongeren Noord-Holland Noord blijft om aandacht vragen

23 juni 2016

Alcoholgebruik jongeren Noord-Holland Noord blijft om aandacht vragen GGD Hollands Noorden vraagt leerlingen uit de tweede en vierde klas binnen het voortgezet onderwijs jaarlijks de Emovo-vragenlijst (Elektronische Monitoring en Voorlichting) over hun alcohol en drugsgebruik in te vullen. Daaruit blijkt dat het alcoholgebruik sinds 2005 daalt. In 2005 gaf 66% van de jongeren aan in de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken, in 2015 is dat gedaald naar 29%.

Het tegenovergestelde zien we bij de 'ouder tolerantie'; steeds meer ouders keuren het gebruik van alcohol door jongeren af of zeggen er iets van. In 2005 keurde een kwart van de ouders het alcoholgebruik van zijn of haar kind af of zei er niets van. In 2015 is dat toegenomen naar 54%. Dat betekent dat ruim de helft van de ouders er wel iets van zegt of het afkeurt dat hun kind jonger dan 18 jaar alcohol gebruikt.

Ondanks deze positieve cijfers wil de GGD nog niet achterover leunen. De dalende trend lijkt namelijk te stagneren binnen de groep jongeren die wel regelmatig drinkt. In 2005 was 52% van de jongeren ooit dronken geweest. Dit percentage is sterk gedaald maar blijft de laatste jaren 'hangen' rond de 30%. Ook het aantal jongeren (beneden de 16 jaar!) dat meer dan vijf glazen alcohol bij één gelegenheid drinkt is vanaf 2005 (54%) sterk gedaald, maar blijft de laatste jaren hangen rond de 25%.

De burgemeesters en wethouders Volksgezondheid uit de regio Noord-Holland Noord zien in deze cijfers aanleiding om vol te blijven inzetten op beperking van alcohol en drugsgebruik onder jongeren. We zijn goed op weg, maar pas tevreden als 'geen alcohol onder de 18' net zo vanzelfsprekend is als niet roken: NIX 18 blijft de boodschap.

Bron: noordtopics.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl