NL EN
DONEER NU!

Scholieren van 15/16 jaar dronken in 2015 minder dan in 2011

15 maart 2016

Scholieren van 15/16 jaar dronken in 2015 minder dan in 2011 Het alcoholgebruik onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar was in 2015 lager dan in 2011. Dat blijkt uit nieuwe ESPAD-cijfers. Jongeren starten later met het drinken van alcohol. Het binge drinken blijft echter hoog.

Sinds de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 wordt vaak de vraag gesteld of jongeren daardoor niet juist méér zijn gaan drinken of méér drugs zijn gaan gebruiken. Reden voor het Trimbos-instituut om, aan de vooravond van het Alcohol- en Drugscongres, een eerste analyse uit te voeren van het vierjaarlijkse onderzoek ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs). De definitieve cijfers worden in september gepresenteerd.

Uit deze eerste analyse blijkt dat zowel het "ooit drinken", als het "de laatste vier weken drinken" en het "binge drinken in de 4 weken vóór het onderzoek" in zijn algemeenheid sinds 2011 is afgenomen onder 15-en 16-jarigen. De leeftijd waarop de eerste keer alcohol werd gedronken is tussen 2011 en 2015 gestegen van 13,1 naar 13,4 jaar.

De verschillen tussen jongens en meisjes zijn verder afgenomen. Dat is vooral toe te schrijven aan jongens, onder hen is het binge drinken significant gedaald van 53% in 2011 naar 38% in 2015. Het lijkt er op dat meisjes iets meer ervaring hebben met binge drinken dan voorheen, maar deze verschillen zijn niet significant.

Zorgwekkend is dat het binge drinken onder drinkers onveranderd hoog is. In de groep die wel eens alcohol heeft gedronken was bij 72% in de 4 weken voor het onderzoek sprake van binge drinken. Dat aandeel is niet significant gewijzigd tussen 2011 en 2015.

Scholieren van 15 en 16 jaar gebruikten in 2015 niet méér drugs dan in 2011. De suggestie dat jongeren na de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar méér drugs zijn gaan gebruiken wordt met deze cijfers voor de leeftijdsgroep 15/16 jaar niet ondersteund

Nota bene: Vandaag verscheen een internationaal rapport van de HBSC-studie waarin óók cijfers over alcoholgebruik onder scholieren zijn opgenomen. Wat betreft Nederland gaat het om eerder gepubliceerde cijfers die betrekking hebben op het gebruik in 2013, dus vóór de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar.

Het Trimbos-instituut definieert binge drinken als: consumptie van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.

ontwikkelingen-in-alcohol--en-druggebruik-onder-15--en-16-jarige-scholieren-2011-2015.pdfontwikkelingen-in-alcohol--en-druggebruik-onder-15--en-16-jarige-scholieren-2011-2015.pdf (104 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl