NL EN
DONEER NU!

Schadelijk alcoholgebruik onderwerp EU-Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

20 november 2017

Schadelijk alcoholgebruik onderwerp EU-Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken De bestrijding van schadelijk gebruik van alcohol is één van de prioriteiten van het Ests EU-voorzitterschap. Alcohol staat dan ook op de agenda van de EU-Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 8 december a.s. Dat laat minister Bruno Bruins, mede namens staatssecretaris Paul Blokhuis, de Tweede Kamer weten.

De concept-Raadsconclusies zijn nog niet openbaar, maar de bewindslieden laten de Tweede Kamer weten dat die zich richten op grensoverschrijdende aspecten van het alcoholbeleid, zoals etikettering van alcoholhoudende dranken en grensoverschrijdende marketing en handel. Zo worden lidstaten opgeroepen de mogelijkheden te verkennen om grensoverschrijdende effecten te beperken, om samenwerking te continueren en goede voorbeelden te delen.

Daarnaast wordt de Commissie uitgenodigd een nieuwe EU-alcoholstrategie te ontwikkelen, de vorige dateert uit 2006. Ten slotte wordt de Commissie gevraagd om, indien de zelfreguleringsvoorstellen van de industrie wat betreft etikettering niet voldoende zijn, een impact assessment te starten. Dit impact assessment zou tot nieuwe maatregelen moeten leiden voor etikettering van alcoholhoudende dranken.

Nederland zal, net als naar verwachting alle andere EU-lidstaten, met de concept-Raadsconclusies instemmen. Dat is opmerkelijk omdat 6 juli jl. de toenmalige staatssecretaris Van Rijn nog liet weten dat bij Rutte II de vraag was gerezen of er wel een EU-alcoholstrategie moet komen.

eu-gezondheidsraad-8-december-2017.pdfeu-gezondheidsraad-8-december-2017.pdf (147 kB)

Laatste nieuws