NL EN
DONEER NU!

Estland pakt drankgebruik aan

2 november 2017

Estland pakt drankgebruik aan Het alcoholgebruik in Estland is in 2016 gedaald tot 9,9 liter pure alcohol per hoofd van de volwassen bevolking. Minder mensen drinken met enige regelmaat sterke drank. Dat blijkt uit recente jaarcijfers gepubliceerd in ‘Alcohol Market, consumption and harms in Estonia, 2017’.

Dat er in Estland nog steeds een collectief drankprobleem bestaat, valt echter niet te ontkennen. Daarvoor worden Noord-Europese factoren ter verklaring gegeven, zoals de maandenlange koude, de donkere winters en de culturele acceptatie. Maar er is meer loos. Sociale misère en stress in de nieuwe, dynamische prestatiemaatschappij, beide het gevolg van Estlands radicale overgang naar de kapitalistische markteconomie, zouden menigeen naar de fles doen grijpen. Eenzaamheid en introvertie gelden als andere oorzaken.

Inwoners van Estland vinden rijden onder invloed het grootste alcoholprobleem. 94% van de respondenten beoordeelt het als een ernstig of zeer ernstig probleem. Andere problemen als gevolg van alcoholgebruik zijn volgens de respondenten: verstoring van de openbare orde, huiselijk geweld, alcoholgebruik door minderjarigen en gezondheidsproblemen veroorzaakt door alcohol, in die volgorde.

Volgens de nieuwe cijfers is bijna drie van de vier inwoners van Estland voorstander van een verbod op alcoholreclame op straat. Meer dan de helft van de respondenten is voorstander van het verbieden van reclame op radio, televisie, internet en in kranten en tijdschriften.

Marje Josing, directeur van het Institute of Economic Research, gaat er vanuit dat de hogere prijzen als gevolg van gestegen accijnzen de belangrijkste reden zijn dat de alcoholconsumptie is gedaald. Josing denkt echter ook dat mensen meer waarde hechten aan een gezonde levensstijl en hun vrije tijd willen doorbrengen zonder alcohol. Volgens haar is een gevaar de lage prijzen in het buurland Letland, waardoor het verbruik weer kan stijgen.

Bronnen: groene.nl en baltic-course.com.

Laatste nieuws