NL EN
DONEER NU!

In Doetinchem mag zelfs een kindermodezaak blurren

24 augustus 2016

Begin deze maand werd bekend dat de gemeente Doetinchem besloten heeft dat kindermodezaak Liv.Bold Kids Store tot februari volgend jaar aan haar klanten een drankje mag aanbieden tijdens het winkelen. Dit in het kader van de blurring-pilot ‘Mengvormen winkel/horeca’ van de VNG.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vindt dat dit besluit van Doetinchem duidelijk maakt dat de blurring-pilot inmiddels compleet uit de hand is gelopen. “Enkele maanden terug heb ik nog met Pieter Verhoeve, lid van de VNG-Commissie Bestuur en Veiligheid, gesproken. Hij trekt namens de VNG de kar, wat betreft deze pilot. Hij heeft mij verzekerd dat winkels waar veel kinderen komen, uitgesloten zijn van deelname aan de pilot. Een kindermodezaak is bij uitstek een zaak waar veel kinderen komen. Daar zou toch in geen geval geblurred mogen worden. Maar in de gemeente Doetinchem wordt – zonder nadere motivering - met de regels die voor deze pilot gelden, de hand gelicht. Het is sowieso al van de gekke dat er nog steeds gemeenten zijn die blurren toestaan. Inmiddels heeft de rechter nu al tweemaal het gedogen van blurren in strijd met de Drank- en Horecawet naar de prullenbak verwezen. Maar om de een of andere reden wil de VNG persé met deze pilot doorgaan.”

STAP heeft gisteren bij de gemeente Doetinchem een formeel handhavingsverzoek ingediend. Van Dalen: “De gemeente moet stoppen met deze pilot. Anders gaan we er een rechtszaak van maken. Dit staat haaks op NIX18.”

Bron: Doetinchem.nl.

Laatste nieuws