NL EN
DONEER NU!

Zes gezondheids- en consumentenorganisaties starten petitie in reactie op ontwerpvoorstel nieuwe AVMSD

27 mei 2016

Zes gezondheids- en consumentenorganisaties starten petitie in reactie op ontwerpvoorstel nieuwe AVMSD Afgelopen woensdag heeft EU-commissaris Günther Oettinger het ontwerpvoorstel van de nieuwe richtlijn Audiovisuele mediadiensten (AVMSD) gepresenteerd. Een zestal gezondheids- en consumentenorganisaties zijn naar aanleiding hiervan een petitie gestart, omdat zij het schokkend vinden dat er geen maatregelen in het voorstel zijn opgenomen die gericht zijn op beperking van de alcoholreclame. Vandaag brachten zij hierover een persbericht uit.

Ten behoeve van het nieuwe ontwerpvoorstel is er een openbare consultatie geweest, waarin de betrokken zes organisaties hebben aangegeven dat de richtlijn minderjarigen beter moet beschermen tegen blootstelling aan alcoholreclame. De richtlijn Audiovisuele mediadiensten van de EU is de enige pan-Europese mediaregelgeving, en dus de enige pan-Europese regulering van alcoholreclame. Er worden twee artikelen gewijd aan alcoholreclame (artikel 9.1 en artikel 22). Deze beschermen minderjarigen echter niet tegen regelmatige blootstelling aan alcoholreclame, die bovendien vaak bijzonder aantrekkelijk voor hen is.

In de toelichting op het ontwerpvoorstel dat momenteel op tafel ligt staat dat minderjarigen beter beschermd moeten worden tegen schadelijke tv-content, maar er wordt vervolgens niets voorgesteld om het aantal alcoholspots dat minderjarigen dagelijks te zien krijgen te verlagen. In tegendeel zelfs: omdat de regels voor etherreclame worden verruimd (tussen 07.00 en 23.00 uur mag 20% van de zendtijd worden gebruikt voor reclame), zal het aantal (alcohol)spots dat jongeren zien zelfs toenemen.

Het ontwerpvoorstel van de nieuwe richtlijn stelt daarnaast voor om méér over te laten aan zelf- en co-regulering door de alcoholindustrie. Dit toont aan hoe de belangen van de alcoholbranche prevaleren boven de Europese volksgezondheid. De Commissie negeert immers de grote hoeveelheid onderzoek waaruit blijkt dat alcoholzelfregulering op gespannen voet staat met de volksgezondheid.

EUCAM, IOGT-NTO, STAP, EPHA, Active en BMA zijn gezamenlijk de actiewebsite change-avmsd.eu gestart. Ze verzoeken iedereen deze website te bezoeken en daar de petitie te tekenen om zodoende minderjarigen te beschermen tegen blootstelling aan alcoholreclame!

Bron: us4.campaign-archive2.com.

Laatste nieuws