NL EN
DONEER NU!

D66-Kamerlid twijfelt aan blurringplannen uit Coalitieakkoord

18 september 2022

D66-Kamerlid twijfelt aan blurringplannen uit Coalitieakkoord D66-Kamerlid Jeanet van der Laan (woordvoerder Volksgezondheid) vindt dat er opnieuw gesproken moet worden over de afspraak in het Coalitieakkoord om blurring met alcohol toe te staan. "Ik ga hiermee terug naar mijn coalitiepartners."

Blurring met alcohol is al jaren een politiek gevoelige kwestie, omdat de Alcoholwet ervoor gewijzigd moet worden. Alcohol schenken is volgens die wet voorbehouden aan horecabedrijven met een vergunning. De VVD diende in 2018 een initiatiefwetsvoorstel in om winkeliers ook op te nemen in de Alcoholwet, omdat alcohol schenken zou bijdragen aan een levendiger winkelgebied en de omzet van winkels kan verhogen. In diverse gemeenten speelt op dit moment de discussie of er vooruit kan worden gelopen op de plannen van de VVD, nu het ook in het Coalitieakkoord staat. 

Artsen en gezondheidsinstanties zijn echter faliekant tegen. Blurring staat volgens hen haaks op de afspraken uit het Preventieakkoord, waarmee de overheid en tientallen maatschappelijke organisaties juist alcoholgebruik willen terugdringen en jongeren beschermen.

Ninette van Hasselt, alcoholexpert van het Trimbos instituut: "Met blurring normaliseren we alcohol verder en dat is schadelijk voor de volksgezondheid: hoe zichtbaarder en beschikbaarder alcohol is, hoe meer er wordt gedronken. De Alcoholwet is er niet voor niks. Alcohol is een bijzonder product."  Ook het RIVM bevestigt dat wetenschappelijk onderzoek laat zien dat meer aanbod van alcohol leidt tot meer gebruik, en meer gebruik weer leidt tot meer schade.

Van der Laan geeft aan inmiddels twijfels te hebben over de Coalitie-afspraak om blurring toe te staan: "Ik zet me in voor een gezonde leefstijl en ik vind dat je zo gezond mogelijk moet kunnen opgroeien, dus ik ga dit weer agenderen." De twijfels bij D66 kunnen gevolgen hebben voor het wetsvoorstel, waarover nog gestemd moet worden in de Tweede Kamer. CDA en CU, de andere twee coalitiepartners, zetten namelijk al eerder vraagtekens bij blurring. Zij ondersteunden in april een motie van de PvdD waarin werd gevraagd om advies in te winnen over de risico’s op extra alcoholschade.  

Bron: kro-ncrv.nl.

Laatste nieuws