NL EN
DONEER NU!

Blokhuis stuurt Staten-Generaal ontwerp-Alcoholbesluit

29 januari 2021

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft recent het ontwerp-Alcoholbesluit aan de Staten-Generaal voorgelegd. In dit ontwerp-besluit zijn bijna alle op de Alcoholwet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur (AMvB) samengevoegd. Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet komt te vervallen. Een deel van de in dat besluit opgenomen inrichtingseisen wordt overgeheveld naar de wet zelf.

De voorlegging biedt de Staten-Generaal de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. 9 Februari zal de Tweede Kamer besluiten of het Alcoholbesluit controversieel wordt verklaard. Verwacht wordt dat de Tweede Kamer dat niet zal doen.

De voorhangtermijn zal aflopen op 26 februari 2021. Hiermee wordt afgeweken van het uitgangspunt dat ten minste drie vierde deel van de voorhangtermijn buiten een reces valt. Dit omdat Blokhuis de nieuwe Alcoholwet 1 juli 2021 in werking wil laten treden.

Het ontwerp-Alcoholbesluit wijkt op enkele punten af van de concept-versie die vorig jaar voor openbare consultatie is voorgelegd. Zo bevat het ontwerp nu een artikel over het leeftijdsverificatiesysteem dat verkopers op afstand bij bestelling moeten gebruiken. Vervallen is de uitwerking van de regelgeving over erkenning van het bewijsstuk sociale hygiëne. Dat komt later in een aparte AMvB. Er zal op termijn naar verwachting ook nog een AMvB komen op grond van artikel 30b. Daarvoor zal eerst nog onderzoek moeten plaatsvinden naar de doelmatigheid van het bijschrijven van beheerders op de vergunning in het kader van het bestrijden van criminele activiteiten.

Een opvallende wijziging t.o.v. de consultatieversie is dat slijterijen in gemeenten die dat toestaan, maximaal driemaal per week een proeverij of cursus mogen organiseren.

Bron: rijksoverheid.nl.

Update: zoals verwacht is het Alcoholbesluit niet controversieel verklaard.

ontwerp-alcoholbesluit-inclusief-nota-van-toelichting.pdfontwerp-alcoholbesluit-inclusief-nota-van-toelichting.pdf (686 kB)

Laatste nieuws