NL EN
DONEER NU!

Ruime meerderheid volwassenen vóór alcoholreclameverbod en tegen blurring met alcohol

16 november 2022

65% van de volwassenen in ons land is vóór een verbod op alcoholreclame. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut onder 5.901 18-plussers naar het draagvlak voor alcoholbeleidsmaatregelen. Ook blijkt uit het onderzoek dat er duidelijk weinig draagvlak is voor blurring met alcohol, dus voor zogenaamde mengformules waardoor het wijntje bij de kapper of in de supermarkt mogelijk wordt. Bijna driekwart van de volwassenen (74%) vindt het bestaande verbod op blurring met alcohol (heel) goed.

Het draagvlak voor andere beleidsmaatregelen gericht op het verminderen van alcoholgebruik is als volgt:

- Waarschuwing over de risico’s van alcoholgebruik op het etiket
Ruim zes op de tien (63%) volwassenen vindt het verplicht vermelden van de risico’s van alcoholgebruik op de verpakking (heel) goed. Alcoholetikettering kan de bewustwording over alcoholschade vergroten en alcoholgebruik verminderen.

- Prijsmaatregelen: verbod op prijsacties en prijsverhoging
Van de volwassenen vindt 44% een verbod op kortingen op alcohol in de supermarkt of horeca (heel) goed. Daarnaast vindt 40% van de volwassenen een hogere prijs voor alcohol (heel) goed. Prijsmaatregelen kunnen alcoholgebruik en de daaraan gerelateerde schade verminderen.

- Alcohol alléén te koop in slijterijen
Bijna vier op de tien (38%) volwassenen vindt het (heel) goed als alcohol alléén nog in de slijterij te koop is, dus niet meer in andere winkels zoals in de supermarkt. Dit verkleint de beschikbaarheid van alcohol .

Bron: trimbos.nl.

draagvlak-voor-beleidsmaatregelen-om-schade-door-alcoholgebruik-te-verminderen.pdfdraagvlak-voor-beleidsmaatregelen-om-schade-door-alcoholgebruik-te-verminderen.pdf (620 kB)

Laatste nieuws