NL EN
DONEER NU!

Indieners DHW 18+ én regering beantwoorden vragen Eerste Kamer

1 mei 2013

De indieners van het initiatiefwetsvoorstel om de alcoholleeftijd naar 18 jaar te verhogen en Staatssecretaris Marin van Rijn van VWS hebben – los van elkaar - de aan hen gestelde vragen van de diverse fracties van de Eerste Kamer beantwoord.

Zowel de indieners als de Staatssecretaris van VWS (namens de regering) benadrukken in hun antwoorden dat de nieuwe regelgeving meer duidelijkheid biedt en dus beter is te handhaven. Vóór 2013 hield de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met circa 80 controleurs (50 fte) toezicht. Begin 2014 zullen zo’n 300 à 400 boa’s Drank- en Horecawet voor dit werk zijn opgeleid om daarna fulltime, dan wel parttime, als gemeentelijk toezichthouder aan de slag gaan. Indieners en regering gaan ervan uit dat gemeenten voldoende handhavingscapaciteit zullen gaan inzetten.
Zowel de indieners als de regering verwachten verder niet dat er veel alcoholtoerisme naar Duitsland en België zal zijn. In beide landen zijn er v.w.b. de horeca beperkende toegangsbepalingen voor jongeren onder de 18 jaar. De verwachting is ook niet dat veel jongeren in de detailhandel in Duitsland of België gaan kopen. Bovendien zijn zij dan bij terugkeer in Nederland strafbaar.

De indieners gaan in hun antwoord in op de uitzondering op het verbod op alcoholbezit in het openbaar voor jong horecapersoneel en jonge barvrijwilligers. Zij wijzen erop dat het niet kunnen beboeten van deze jongeren tijdens het werk, niet betekent dat die jonge personeelsleden zelf alcohol verstrekt mogen krijgen. De verstrekker kan zelfs beboet worden als dat gebeurt.
De regering herhaalt in haar brief dat 1 januari 2014 de eerstvolgende mogelijkheid is deze wijziging van de Drank- en Horecawet in te laten gaan, ervan uitgaande dat de Eerste Kamer ermee instemt.

Bronnen:
Antwoord indieners (= memorie van antwoord): zie pdf.
Antwoord staatssecretaris Van Rijn (namens regering):
hier te downloaden.
dhw-18-ek-memorie-van-antwoord.pdfdhw-18-ek-memorie-van-antwoord.pdf (111 kB)

Laatste nieuws