NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik volwassenen in 2023 licht veranderd

4 maart 2024

Alcoholgebruik volwassenen in 2023 licht veranderd In 2023 gaf 77,2% van de volwassenen aan alcoholhoudende drank te drinken. Dat was in 2022 77,5%. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) i.s.m. het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos-instituut.

In 2023 steeg het percentage overmatige drinkers met 0,2 procentpunt naar 6,7%. Het percentage zware (binge) drinkers daalde van 8,3% naar 7,9%.

Kijken we alleen naar de jongeren van 12 tot 18 jaar, dan zien we een wat forsere daling van het percentage drinkers: van 32,9% naar 30,8%, dus een daling met 2,1 procentpunt. V.w.b. jonge zware en overmatig drinkers zien we hetzelfde patroon als bij de volwassenen: een lichte stijging van het percentage overmatig drinkers en een lichte daling van het percentage zware (binge) drinkers (beide met 0,3 procentpunt).

Bron: cbs.nl.

Laatste nieuws