NL EN
DONEER NU!

Codex kan standaard alcoholetikettering ontwikkelen

19 maart 2024

Codex kan standaard alcoholetikettering ontwikkelen De Codex Alimentaris moet volgens Nikhil Gokani van de Universiteit van Essex gebruikt gaan worden om een standaard voor alcoholetikettering te ontwikkelen. Dat betoogt hij op de website van Eurocare, de Europese alliantie van NGO's op het terrein van alcoholpreventie en -beleid.

De Codex Alimentaris is een verzameling standaarden op het gebied van voedingsmiddelen. De Codex-standaarden zijn geen wetten, maar handelsnormen waar internationaal consensus over bestaat en die daarom erkend worden door de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Van belang voor de etikettering van alcohol is de WTO Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (TBT-overeenkomst). Daarin staat dat technische voorschriften, inclusief regels voor de etikettering van alcohol, niet “méér handelsbeperkend mogen zijn dan nodig is om een legitiem doel te bereiken”. Het voorkomen van alcoholgerelateerde schade is zo’n legitiem doel. Maar wanneer is er sprake van meer handelsbeperkend dan noodzakelijk? Daar is tussen WTO-lidstaten nogal eens discussie over. Daarom kan het formuleren van goede internationale normen landen helpen hun nationale etiketteringsbeleid te verdedigen.

Recent is het onderwerp etikettering van alcohol besproken tijdens enkele zittingen van het Codex Committee on Food Labelling (CCFL). Om de discussie vooruit te helpen hebben de WHO en Eurocare elk een eigen discussienota ingediend. Deze inspanningen leidden ertoe dat de etikettering van alcohol op de agenda van de Codex bleef staan, iets waartegen verschillende lidstaten zich, ongetwijfeld onder invloed van de machtige alcoholindustrie, hadden verzet. Het Codex Alimentarius Committee is nu een nieuw overlegproces gestart. Het heeft een circulaire uitgegeven waarin lidstaten en waarnemers worden gevraagd mee te denken over de manier waarop het werk aan de ontwikkeling van alcoholnormen moet verlopen.

Gokani roept gezondheidsorganisaties op om bij de verschillende overheden aan te dringen om bij de Codex effectieve vooruitgang op dit dossier te eisen.

Bron: eurocare.org.

codex---request-for-information-on-the-labelling-of-alcoholic-beverages.pdfcodex---request-for-information-on-the-labelling-of-alcoholic-beverages.pdf (429 kB)

Laatste nieuws