NL EN
DONEER NU!

EASL wil verbod op alcoholreclame op televisie tot 11 uur ‘s avonds

25 juli 2016

De European Association for the Study of the Liver (EASL) wil in alle EU-landen een verbod op audiovisuele reclame voor bepaalde voedingsmiddelen, dranken en alcohol tussen 7 uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds. Dit ter bescherming van jongeren.

Recent heeft de Europese Commissie een ontwerpvoorstel van de nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten gepresenteerd. Deze richtlijn regelt op Europees niveau alle televisiediensten en bevat onder meer bepalingen over op kinderen gerichte reclame voor ongezond voedsel en alcoholhoudende dranken. Inmiddels heeft het Europese parlement twee rapporteurs aangewezen. Die hebben een breed scala aan belanghebbende organisaties, waaronder het EASL, uitgenodigd om op de voorstellen van de Europese Commissie te reageren.

Het EASL vindt dat sommige onderdelen van het voorstel van de Commissie een verbetering zijn ten opzichte van de huidige richtlijn, maar ook dat er op bepaalde belangrijke punten aanscherpingen nodig zijn. De aanbevelingen van EASL hebben voornamelijk tot doel de bepaling te versterken dat reclame niet mag leiden tot "lichamelijke of geestelijke schade bij minderjarigen". De EASL vraagt ook om aanpassingen van de regels m.b.t. product placement en sponsoring.

Bron: eucam.info.

Laatste nieuws