NL EN
DONEER NU!

Van Gerven stelt vragen over VNG-pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’

25 november 2015

Het Kamerlid Henk van Gerven van de SP heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de VNG een pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ start.

Hij wil van beide bewindslieden meer informatie over de aard van de VNG-pilot en hun oordeel over de wenselijkheid ervan. Hij vraagt ook of de pilot verboden gaat worden en naar eventueel overleg tussen VWS en de VNG hierover. Tot slot vraagt hij welke bestuursrechtelijke mogelijkheden de rijksoverheid precies heeft als gemeenten experimenten toestaan die in strijd zijn met de Drank- en Horecawet. Hij wil ook weten of de bewindslieden bereid zijn van deze mogelijkheden gebruik te maken.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws