NL EN
DONEER NU!

Kamp: bij Drank- en Horecawet dienen belangen volksgezondheid, openbare orde en veiligheid als uitgangspunt

20 juli 2015

Vandaag heeft minister Henk Kamp laten weten dat het kabinet verkent of bepaalde belemmeringen in de Drank- en Horecawet voor het combineren van detailhandel en horeca kunnen worden weggenomen, maar dat hierbij de belangen van volksgezondheid, openbare orde en veiligheid als uitgangspunt dienen.

Deze verkenning zal gekoppeld worden aan de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016. Dat blijkt uit een brief die de minister, mede namens zijn collega’s van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin gaat hij nader in op de door het kabinet gehanteerde aanpak voor toekomstbestendige wet- en regelgeving in relatie tot technologische ontwikkelingen en verdienmodellen.

Bron: rijksoverheid.nl.

bijlage-bij-brief.pdfbijlage-bij-brief.pdf (72,3 kB)

Laatste nieuws