NL EN
DONEER NU!

Meer alcohol, minder hersenvolume

4 maart 2022

Volgens een nieuwe studie, verschenen in het tijdschrift Nature Communications, kan alcoholconsumptie, zelfs op een niveau dat de meeste mensen als bescheiden beschouwen, leiden tot vermindering van het hersenvolume.

Voor het onderzoek analyseerde een team van de Universiteit van Pennsylvania de gegevens van meer dan 36.000 gezonde volwassenen van 50 jaar en ouder.

Uit de studie blijkt dat er een negatief verband is tussen alcoholgebruik en het totale hersenvolume, regionale volumes grijze stof en de microstructuur van de witte stof. Dat is al te zien bij personen die gemiddeld slechts één tot twee Britse units per dag* consumeren en wordt duidelijker naarmate het alcoholgebruik toeneemt. Overigens is de relatie niet lineair: de effecten zijn groter naarmate je méér drinkt.

Twee voorbeelden:
- Als 50-jarigen 2 units alcohol per dag dronken i.p.v. 1 unit, verhoogde dat de hersenleeftijd met 2 jaar.
- Als 50-jarigen 3 units alcohol per dag dronken i.p.v. 2 units, verhoogde dat de hersenleeftijd met 3,5 jaar.

Volgens de onderzoekers is bij lichte tot matige drinkers niet eerder op zo'n schaal de relatie onderzocht tussen alcoholinname en hersenvolume, met in achtneming van veel potentieel verstorende factoren. "Het feit dat we zo'n grote steekproefomvang hebben, stelt ons in staat om subtiele patronen te vinden, zelfs tussen het drinken van het equivalent van een half biertje en één biertje per dag", zegt Gideon Nave, een van de auteurs van het onderzoek.

Kanttekeningen zijn er natuurlijk ook. Zo leent de studieopzet zich niet voor oorzaak-gevolgconclusies en gingen de vragenlijsten alleen over de alcoholinname in het jaar voorafgaand aan de MRI-scan.

Daviet, R., Aydogan, G., Jagannathan, K. a.o. Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank. Nature Communications 13 (2022) 1175.
https://doi.org/10.1038/s41467-022-28735-5

Bronnen: upenn.edu, medischcontact.nl en nature.com.

*1 Britse unit is 8 gram alcohol = 200 ml bier van 5% of 80 ml wijn van 12% of 28 ml jenever van 35%

Laatste nieuws