NL EN
DONEER NU!

Slecht levensgedrag alleen bij gedragingen die evident daaronder vallen

12 april 2022

Slecht levensgedrag alleen bij gedragingen die evident daaronder vallen De burgemeester van Den Haag heeft de vergunning van een café ingetrokken nadat de bovenbuurman geklaagd had over geluidsoverlast en daarbij vroeg handhavend op te treden. De burgemeester heeft daaraan gehoor gegeven en de vergunning ingetrokken vanwege slecht levensgedrag. De cafébaas is tegen deze intrekking in beroep gegaan.

De rechter geeft de burgemeester gelijk dat hij beoordelingsruimte heeft bij het bepalen van de vraag of sprake is van slecht levensgedrag en dat op zich alle feiten en omstandigheden daarin kunnen worden meegenomen. De rechtbank is evenwel van oordeel dat nu het een belastend besluit betreft met ingrijpende gevolgen het daarbij van belang is dat duidelijk en voorzienbaar is dat betreffende gedragingen hiertoe aanleiding kunnen geven.

“Omdat de eis over het levensgedrag in de door de burgemeester toegepaste bepalingen niet nader is toegelicht of uitgewerkt, vallen (gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Dienstenrichtlijn en op de rechtszekerheid) onder die eis uitsluitend de gedragingen waarvan het voor een ieder evident is dat daarmee niet aan de eis is voldaan”, aldus de rechter.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de aard van de gedragingen die hier aan de orde zijn (voornamelijk geluidsoverlast) niet kan worden geoordeeld dat het voor ieder evident is dat daarmee sprake is van slecht levensgedrag.

Gelet op vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de burgemeester niet kon stellen dat er sprake is van slecht levensgedrag van de cafébaas. De burgemeester heeft de Drank- en Horecawetvergunning, de exploitatievergunning en de aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten van de cafébaas dus niet op goede gronden ingetrokken. De cafébaas wordt dus in het gelijk gesteld.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws