NL EN
DONEER NU!

Artsen met een verslaving zoeken vaak geen hulp

4 november 2022

Verslaafde artsen hebben moeite met het zoeken van hulp. Negatieve gevoelens, zoals schaamte en angst, een gebrek aan ziektebesef en negatieve persoonlijke gevolgen (schorsing of ontslag) werken in dat opzicht belemmerend. Dat blijkt uit het proefschrift van epidemioloog Pauline Geuijen waarop ze 4 november promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat ook meespeelt volgens Geuijen is dat artsen soms weinig bewust zijn van hoezeer hun eigen gezondheid de kwaliteit van hun werk beïnvloedt. En dat collega’s op de werkvloer het nog altijd moeilijk vinden om een vermoeden van problematisch middelengebruik bespreekbaar te maken. ‘Terwijl juist vertrouwelijke en “niet-veroordelende ondersteuning” door de omgeving het zoeken van hulp kan bevorderen.’

Daarom adviseert ze – naast het bieden van veilige en vertrouwelijke ondersteuning – te zorgen voor bewustwording over verslaving binnen het geneeskundeonderwijs en tijdens bij- en nascholing. En implementeer gezondheidsbeleid en gezondheidsmonitoring voor artsen in het kader van kwaliteitscycli. Van hun verslaving herstellende artsen kunnen volgens Geuijen bovendien als ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen bij de uitrol van deze adviezen.

Sommige hoge SES-beroepen, zoals in de geneeskunde, brengen bepaalde risicofactoren met zich mee die verslaving in de hand werken. Denk aan hoge verwachtingen op het werk en daarmee gepaarde werkdruk, onregelmatige werktijden en toegang tot geneesmiddelen op recept. Toch vond Geuijen geen aanwijzingen dat problematisch middelengebruik vaker voorkomt onder artsen dan onder andere hoogopgeleiden.

Bron: medischcontact.nl.

geuijen---substance-use-disorder-among-physicians.pdfgeuijen---substance-use-disorder-among-physicians.pdf (17,9 MB)

Laatste nieuws