NL EN
DONEER NU!

Aartsen stoft blurringvoorstel Ziengs af

14 april 2023

Aartsen stoft blurringvoorstel Ziengs af Thierry Aartsen beantwoordde gisteren de bijna 3 jaar geleden gestelde vragen van diverse Tweede Kamerfracties op het Wetsvoorstel regulering mengformules van Erik Ziengs, een VVD-Kamerlid dat in maart 2021 uit de Tweede Kamer is vertrokken. Inmiddels heeft Aartsen, die de verdediging van dit wetsvoorstel heeft overgenomen, ook de bijbehorende Nota van wijziging aan de Kamer gezonden.

Het initiatiefwetsvoorstel van Ziengs (uit juni 2018) strekt tot versoepeling van de regels voor verkoop en schenken van alcohol. Het staat combinaties van typen alcoholverstrekkende bedrijven (blurring) toe.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat horecaexploitanten en slijters aan de gemeente vragen of hun vergunning kan worden verruimd, zodat zij ook 'nevenactiviteiten' kunnen verrichten. Verder worden er twee nieuwe categorieën alcoholverstrekkers geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemengd ambachtsbedrijf. Het gaat dan om winkeliers en dienstverleners die - ook met een gemeentelijke vergunning – als nevenactiviteit zwak-alcoholhoudende dranken mogen verkopen en schenken. Denk aan kleding- en boekenwinkels, kappers, barbiers, massagesalons, fietsherstellers, wasserettes, hakkenbars etc. Supermarkten kunnen dan proeverijen in de winkel organiseren of zelfs wijn- of bierproefbars inrichten.

In het Coalitieakkoord 2021-2024 is het reguleren van blurring in winkelgebieden als een voornemen opgenomen. Ondertussen lijken echter 3 van de 4 Coalitiepartijen, te weten de ChristenUnie, het CDA en D66, hun twijfels te hebben over het toestaan van blurren met alcohol. Zij realiseren zich dat dit voorstel volledig haaks staat op de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Nationaal Preventieakkoord en die óók opgenomen zijn in het Coalitieakkoord.

Het is dan ook afwachten hoe de diverse Kamerfracties gaan reageren op de Nota naar aanleiding van het verslag, waarin Aartsen de vragen beantwoordt die de Tweede Kamerfracties in juli 2020 hebben gesteld.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws