NL EN
DONEER NU!

Overmatig alcoholgebruik bij plattelandsjongeren normaal

10 februari 2020

In opdracht van VWS heeft Mare een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren om in kaart brengen welke factoren van invloed zijn op het overmatig alcoholgebruik van plattelandsjongeren. De deelnemers waren 24 overmatig drinkende jongeren tussen 18 en 25 jaar.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat bij de doelgroep plattelandsjongeren het kennisniveau rondom alcohol in het algemeen, het gebruik ervan en de schadelijke effecten op lange termijn beperkt is. Mede door het ontbreken van de juiste kennis is de houding ten aanzien van alcohol positief. Alcohol drinken in een sociale context wordt als normaal beschouwd.

De normalisering, het feit dat drinken een gewoonte is en de positieve houding maken dat plattelandsjongeren tijdens een samenzijn overmatig alcohol drinken. Drinken gaat door totdat er een grens over is gegaan of tot de avond voorbij is. De drijfveren om te drinken zijn zowel extrinsiek (bijv. iedereen doet mee, het is sfeerverhogend) als intrinsiek (bijv. het geeft een fijn gevoel, voel me meer op mijn gemak, losser).

De invloeden vanuit de omgeving zijn groot:
• Ouders dragen bij aan de normalisering van overmatig alcoholgebruik. Ook bij hen lijkt het kennisniveau rondom de schadelijke effecten van alcohol beperkt.
Bovendien, lijkt het gebruik gebagatelliseerd te worden gebaseerd op eigen ervaringen (gebruik nu en in verleden).
• De samenlevingen op het platteland zorgen er tevens voor dat normalisering in stand wordt gehouden. Als groep wordt het eigen gedrag en dat van de jongeren goedgekeurd en geaccepteerd.
• Media en/ of scholen spelen geen rol van betekenis als het gaat om kennisoverdracht en/ of houding binnen het thema.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws